Dynamics 363 Calling or Run Menu Item

Menü öğesini tetiklemek yada çalıştırmak

Dynamics 363 Calling or Run Menu Item

Photo by Bundo Kim on Unsplash

Bu yazımda kısa pratik bir kod paylaşmak istiyorum.

Aşağıda ki kod parçası ile Display Menu Item’ları tetikleyebilirsiniz. Üstelikte bir Args nesnesi oluşturarak ilgili menu item’ı bir kayıt üzerinden çağırmakta mümkün..

MenuFunction purchTableForm;
Args purchTableArgs = new Args();
purchTableArgs.record(purchTable);
purchTableForm = new MenuFunction(menuitemDisplayStr(PurchTable), MenuItemType::Display);
purchTableForm.AOTrun(purchTableArgs);