Dynamics 365 Date and DateTime Functions

Photo by Jon Tyson on Unsplash

Dynamics 365 Date and DateTime Functions

Tarih ve zaman komutları

Date ve DateTime işlemleri, Dynamics 365 Finance and Operations gibi uygulamalar için oldukça önemlidir. Bu nedenle, doğru bir şekilde tarih ve saat değerleri işlenmeli ve tutulmalıdır.

Bu yazıda, Date ve DateTime ile ilgili birkaç method ve fonksiyon örneği paylaşacağım. Bunlar, Dynamics 365 Finance and Operations için geliştirme yaparken sıklıkla kullanılabilir.

Bu örnekleri kullanarak, kendi Date ve DateTime işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, aşağıdaki GitHub linkinden Runnable Job örneğine erişebilirsiniz.

Umarım bu örnekler size faydalı olmuştur. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere...

//Bugün
today();
timeNow();
systemDateGet();
DateTimeUtil::getToday(DateTimeUtil::getUserPreferredTimeZone());
DateTimeUtil::getSystemDateTime();
DateTimeUtil::utcNow();

//minimum ve maksimum tarihler
DateTimeUtil::minValue();
DateTimeUtil::maxValue();
maxDate();

//null
dateNull();
utcDateTimeNull();

//Zaman dilimi
DateTimeUtil::getUserPreferredTimeZone();
DateTimeUtil::getCompanyTimeZone();

//Zaman dilimi uygulamak
DateTimeUtil::applyTimeZoneOffset(DateTimeUtil::getSystemDateTime(), DateTimeUtil::getUserPreferredTimeZone());

//Hafta enum
WeekDays::Thursday

//Ay enum
MonthsOfYear::April
//tarih oluşturur
TransDate date1 = mkDate(22,11,2023);
//22/11/2023

//tarihin yılını döner
Year year = year(date1);
//2023

//tarihin ayını döner
Months month = mthOfYr(date1);
//11

//tarihin haftasını döner
Week week = wkOfYr(date1);
//47

//ayın son günü
TransDate endDate = endMth(date1);
//30/11/2023

//ayın ilk günü
TransDate startDate = dateStartMth(date1);
//01/11/2023

//haftanın ilk günü
TransDate weekStartDate = dateStartWk(date1);
//19/11/2023

//haftanın son günü
TransDate weekEndDate = dateEndWk(date1);
//25/11/2023

//yılın kaçıncı günü
Day dayOfYear = dayOfYr(date1);
//326

//ayın kaçınçı günü
Day dayOfMonth = dayOfMth(date1);
//22

//haftanın kaçıncı günü
Day dayOfWeek = dayOfWk(date1);
//3

//ayın ismini döner
MonthName monthName = mthName(mthOfYr(date1));
//November

//tarih sıralama
TransDate date2 = str2Date("22/11/2023", 123);
//22/11/2023

//tarih sıralama 2
str DDMMYYYY = date2str(date2, 123, DateDay::Digits2, DateSeparator::None, DateMonth::Digits2, DateSeparator::None, DateYear::Digits4);
//22112023
//Saat oluşturmak
int time = str2time("01:15:00");
//4500

//DateTime oluşturmak
TransDateTime dateTime1 = DateTimeUtil::newDateTime(date1, time);
//22/11/2023 01:15:00

//DateTime'dan tarihini almak
TransDate dateTimeDate = DateTimeUtil::date(dateTime1);
//22/11/2023

//DateTime gün farkı
int64 second = DateTimeUtil::getDifference(DateTimeUtil::maxValue(), dateTime1);
real day = second / (60 * 60 * 24);
//47.886,95
//tarihe bir ay ekler
TransDate nextMthDate = nextMth(date1);
//22/12/2023

//tarihe bir çeyrek ekler
TransDate nextQtrDate = nextQtr(date1);
//22/02/2024

//tarihe bir yıl ekler
TransDate nextYearDate = nextYr(date1);
//22/11/2024

//tarihten bir ay çıkartır
TransDate prevMthDate = prevMth(date1);
//22/10/2023

//tarihten bir çeyrek çıkartır
TransDate prevQtrDate = prevQtr(date1);
//22/08/2023

//tarihten bir yıl çıkartır.
TransDate prevYearDate = prevYr(date1);
//22/11/2022